Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία του χρήστη μέσω πρόσθετων λειτουργιών κοινωνικών μέσων, στατιστικής ανάλυσης και επιλογής υπηρεσιών τρίτων. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην Πολιτική απορρήτου.

Συχνές Ερωτήσεις


Τι εννοούμε με τον όρο Ανάκτηση Δεδομένων (ή Data Recovery)
και πότε είναι αναγκαία;

Ο τομέας ανάκτησης δεδομένων είναι σχετικά καινούριος στην επιστήμη της πληροφορικής και πρόσφατα προσιτός στο ευρύ κοινό.

Ανάκτηση Δεδομένων ονομάζουμε την μεθοδική διαδικασία επαναφοράς και διάσωσης των δεδομένων από ηλεκτρονικές συσκευές αποθήκευσης δεδομένων, όπως Σκληρούς Δίσκους (Hard-disk), Μνήμες Flash (USB sticks, κάρτες μνήμης, Solid-state drive), Οπτικούς Δίσκους (CD, DVD) και από συστήματα συστοιχίας δίσκων (RAID Systems).

Η διαδικασία αυτή είναι αναγκαία σε περίπτωση πρόκλησης ηλεκτρονικής ή μηχανικής βλάβης στη συσκευή αποθήκευσης δεδομένων. Τέτοιες βλάβες μπορούν να προκληθούν από χτυπήματα, ανωμαλίες στη τροφοδοσία ηλεκτρικής ενέργειας, κακή χρήση της συσκευής, πρόβλημα κατασκευαστή, κακόβουλο λογισμικό (ιός)  ή/και από άλλα αίτια λόγω υπερβολικής χρήσης.

 

Πώς θα καταλάβουμε ότι κινδυνεύουμε να χάσουμε τα δεδομένα μας και τι πρέπει να κάνουμε σε περίπτωση που αντιμετωπίζουμε ένα τέτοιο πρόβλημα;

Συνήθης περίπτωση είναι η πτώση ή το χτύπημα του σκληρού δίσκου ή του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Σε τέτοια περίπτωση αν η συσκευή είναι σε λειτουργία αποθηκεύστε αμέσως σε άλλο μέσο αποθήκευσης την τρέχουσα εργασία σας και διακόψετε άμεσα την παροχή του ηλεκτρικού για να τερματίσετε την λειτουργία της χωρίς να ακολουθήσετε την κανονική διαδικασία τερματισμού.

Προειδοποιητικά μηνύματα, μηνύματα σφάλματος καθώς και η συμπεριφορά της λειτουργίας της συσκευής, μας δίνουν σε ένα μεγάλο ποσοστό την αναγκαία πληροφόρηση για λήψη μέτρων προστασίας των δεδομένων, ή τουλάχιστον την έγκαιρη διάγνωση για ευκολότερη ανάκτηση. Μερικά από αυτά είναι:

  • Η Συσκευή έχει γίνει πολύ αργή.
  • Η Συσκευή δεν αναγνωρίζεται από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή.
  • Ο σκληρός δίσκος έγινε θορυβώδες και πολύ αργός.
  • Η συσκευή ή ο ηλεκτρονικός υπολογιστής εμφανίζει μηνύματα σφάλματος (Blue Screen) και κάνει επανεκκίνηση.

Σε καμία περίπτωση ΜΗΝ Πειραματιστείτε από μόνοι σας να επαναφέρετε τα χαμένα δεδομένα, πιθανότερο είναι να προκαλέσετε μεγαλύτερη ζημιά. Αποταθείτε άμεσα σε εξειδικευμένο προσωπικό.

 

Πώς μπορούμε να προστατέψουμε τα δεδομένα μας και να αποφύγουμε την ανάγκη χρήσης της διαδικασίας ανάκτησης;

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας (Backups): Η μέθοδος είναι απλή και απόλυτα κατανοητή. Κανένας κατασκευαστής συσκευών αποθήκευσης δεδομένων, δεν εγγυάται την έφορου ζωής λειτουργίας τους και σε καμία περίπτωση δεν καλύπτει το κόστος απώλειας των δεδομένων. Ακόμα και αμέσως μετά την αγορά της συσκευής. Έτσι, η μοναδική και ασφαλέστερη λύση, είναι η προστασία των δεδομένων με τη δημιουργία πολλαπλών αντιγράφων ασφαλείας σε διαφορετικά μέσα αποθήκευσης με συστηματική προσέγγιση.

Τακτικός έλεγχος αντιγράφων ασφαλείας: Οποιαδήποτε διαδικασία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και αν ακλουθείτε είναι παντελώς ανίκανη να σας εξυπηρετήσει, αν δεν γίνεται ο αναγκαίος συστηματικός έλεγχος των συσκευών αποθήκευσης και των αντιγράφων ασφαλείας. Είναι γνωστό ότι το 90% των περιπτώσεων που χρειάστηκαν τα αντίγραφα ασφαλείας, δεν δούλευαν γιατί δεν γινόταν ο αναγκαίος έλεγχος.

 

Τι εννοούμε εξειδικευμένο προσωπικό και τι πρέπει να αποφύγουμε;

Εξειδικευμένο προσωπικό είναι οι εμπειρογνώμονες που ασχολούνται αποκλειστικά με την έρευνα και την επιστήμη της ανάκτησης δεδομένων. Μια εταιρεία ή οργανισμός που ασχολείται με την επιστήμη της ανάκτηση δεδομένων πρέπει απαραίτητα:

(α) Να εργοδοτεί κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό με μεγάλη εμπειρία, συνεχής ερεύνα και εκπαίδευση.

(β) Να διαθέτει εξειδικευμένο εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας όπως αυτός καθορίζεται από διεθνή πρότυπα.

(γ) Να επενδύει στη συνεχή ανάπτυξη και έρευνα, ακλουθώντας βήμα προς βήμα τη ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας.

Αποφύγετε τις συμβουλές μη εξειδικευμένου προσωπικού. Ένα μεγάλο ποσοστό τεχνικών ηλεκτρονικών υπολογιστών θα προσπαθήσουν να σας δώσουν λύσεις, που τις περισσότερες φορές δεν είναι και οι πιο κατάλληλες.

Αποφύγετε την οποιαδήποτε χρήση λογισμικών που μπορείτε να βρείτε στην αγορά, ή στο διαδίκτυο. Συμβουλευτείτε εξειδικευμένο προσωπικό.

ΜΗΝ Πειραματιστείτε! Μια λανθασμένη κίνηση ίσως να προκαλέσει μόνιμη και ανεπανόρθωτη ζημιά στα δεδομένα σας.

 

Ποια είναι η διαδικασία ανάκτησης δεδομένων και πώς αυτή ακολουθείται στο εργαστήρι της Data Revive;

Η διαδικασία ανάκτησης ξεκίνα από τη στιγμή που θα αντιληφθείτε ότι αντιμετωπίζετε πρόβλημα απώλειας δεδομένων. Επικοινωνήστε άμεσα με το εργαστήρι ανάκτησης Data Revive Laboratory όπου το εξειδικευμένο προσωπικό μας θα σας δώσει τις απαραίτητες οδηγίες ώστε να αποφύγετε περεταίρω βλάβη στα δεδομένα σας.

Αφού μεταβείτε στα γραφεία μας, κατά την παραλαβή της συσκευή σας συνυπογράφουμε συμφωνία ασφάλειας δεδομένων, όπου με αυτή μας παραχωρείτε άδεια για διαχείριση και ασφαλή φύλαξη των δεδομένων κατά την διάρκεια της ανάκτησης. Προτεραιότητά μας είναι να διασφαλίζουμε την εμπιστευτικότητα των δεδομένων σας.

Μετά από συζήτηση με τον πελάτη και ίσως με μια πρώτη διάγνωση “First Αid Diagnosis” καθορίζεται η κρισιμότητα και η σειρά προτεραιότητας της περίπτωσης. Η διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη ώστε να διασφαλίζεται η ταχύτητα και η ποιότητα των υπηρεσιών μας.

 

Ποιο είναι το κόστος ανάκτησης;

Όπως θα έχετε κατανοήσει από τα πιο πάνω το κόστος ανάκτησης δεν μπορεί να προσδιοριστεί με τις συνήθεις πρακτικές τιμολόγησης. Στις πλείστες περιπτώσεις μπορεί να δοθεί μια ενδεικτική εκτίμηση του κόστους μετά από μια πρώτη διάγνωση του προβλήματος.

Για τον καθορισμό του τελικού κόστους λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία που προκύπτουν από τους ακόλουθους τέσσερις άξονες:

  1. Το είδος του προβλήματος και τη σοβαρότητά του,
  2. Τα υλικά και τα εξαρτήματα (δότες) που θα χρησιμοποιηθούν,
  3. Την έρευνα που θα αναπτυχθεί και
  4. Το συνολικό χρόνο ανάκτησης.

Σημειώνουμε ότι δεν έχει σημασία ο όγκος των δεδομένων.

Το τελικό κόστος και η προσφορά μας που δίνεται στον πελάτη, στηρίζεται σε μια εκ βάθους ανάλυσης της διαδικασίας διάγνωσης και μελέτης του προβλήματος.

Copyright © 2022 Data Revive Lab Services Ltd | All rights reserved | Terms & Conditions | Privacy Policy                                                                                                                                Web Design by DRL Development Dept.

Powered by Joomla 1.7 Templates